Polska - wizy

Kandydat z Ukrainy potrzebuje od polskich władz pozwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się. Pierwsze pozwolenie zazwyczaj jest wydawane na okres 15 miesięcy, na czas trwania roku akademickiego lub na czas trwania studiów. Drugie zezwolenie na pobyt czasowy jest wystawiane zwykle na okres 3 lat.

 

Do odbycia studiów w Polsce konieczna jest wiza krajowa polska D 09. Wiza D 09 uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu bądź kilku pobytów. Okres ważności wizy nie przekracza 1 roku. Kandydat z Ukrainy może ubiegać się także o inną wizę krajową, uprawniającą do pracy w Polsce (np. wiza D 05 lub wiza D 06). Kandydat z Ukrainy może ubiegać się również o wizę Schengen, która uprawnia do poruszania się po całej strefie Schengen.

 

Aby uzyskać wizę do Polski, należy wypełnić i złożyć wniosek wizowy, z podaniem numeru paszportu, zdjęcia i danych adresowych Uczelni oraz adresu miejsca pobytu (np. baza noclegowa Uczelni lub zarezerwowany apartament). Do uzyskania wizy konieczne jest wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Na życzenie kandydata Uczelnia wysyła do kandydata zaproszenie, jeśli jest to konieczne.

Адміністратор сайту: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.wseh.pl