Wybierz studia

Kursy języka polskiego

Na rzecz kandydatów z Ukrainy realizujemy Intensywne kursy języka polskiego,

polecane w okresie wakacji letnich lipiec-sierpień przed rozpoczęciem studiów.

Prowadzimy także kursy języka polskiego w trakcie trwania roku akademickiego

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin końcowy, otrzymują certyfikat potwierzający znajomość języka polskiego na poziomie od A1 do B1

Kierunek SPORT i ZDROWIE - studia I stopnia (licencjackie)

- specjalność trening zdrowotny

- specjalność dietetyka w sporcie

Kierunek ADMINISTRACJA - studia I stopnia (licencjackie)

- specjalność samorządowa

- specjalność: organizacje pozarządowe

Kierunek EKONOMIA - studia I stopnia (licencjackie)

- specjalność: zrównoważony rozwój

- specjalność: rachunkowość finansowa

Kierunek ZARZĄDZANIE - studia I stopnia (licencjackie)

- Business English with Elements of Translation – taught in English – NEW!!

- Business Studies – taugth in English

- Menedżer kreatywny

- zarządzanie finansami przedsiębiorstw

- logistyka międzynarodowa

- zarządzanie sprzedażą

- zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

- zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek PRACA SOCJALNA - studia I stopnia (licencjackie)

-  pracownik socjalny z językiem angielskim

- pracownik socjalny z językiem niemieckim

Kierunek ZARZĄDZANIE - studia II stopnia (magisterskie)

- Arts and Cultural Management - taught in English

- Environmental Studies with Elements of Translation - taught in English -- NEW!!

- Management in Culturally Diversified Environment - taught in English

- gospodarka miejska i regionalna

- komunikacja w biznesie

- logistyka w biznesie

- nowoczesne zarządzanie marketingowe w sprzedaży

- psychologia w biznesie

- zarządzanie sportem

- zarządzanie w administracji

- zarządzanie placówkami medycznymi i domami pomocy społecznej

Kierunek ANGLISTYKA - studia I stopnia (licencjackie)

- biznesowa z elementami zarządzania

- film i media

- tłumaczeniowa

Kierunek ANGLISTYKA - studia II stopnia (magisterskie)

- cyfrowy nauczyciel języka obcego

- film i media

- język angielski w biznesie

- literaturoznawstwo

- przekładoznawstwo

- zarządzanie w środowisku międzykulturowym

Kierunek GERMANISTYKA - studia I stopnia (licencjackie)

- biznesowa z elementami zarządzania

- film i media

- tłumaczeniowa

Kierunek GERMANISTYKA - studia II stopnia (magisterskie)

- cyfrowy nauczyciel języka obcego

- film i media

- język niemiecki w biznesie

- literaturoznawstwo

- przekładoznawstwo

- zarządzanie w środowisku międzykulturowym

Studia podyplomowe

- certyfikowany Project Manager

- języki obce w biznesie

- nowoczesne koncepcje zarządzania

- nowoczesne zarządzanie przedsięboirstwem

- psychologia w biznesie

- Public Relations

- rachunkowość zarządcza i controlling

- sztuka coachingu w biznesie

Kursy dokształcające

- certyfikowany Project Manager

- nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

- sztuka coachingu w biznesie

Адміністратор сайту: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.wseh.pl